תשלום עבור מכרזי הרשות

לצורך השתתפות במכרזים יש לבצע את השלבים הבאים:

  1. צפייה במועדי ההגשה של המכרזים ומידע כללי 
  2.  צפייה במסמכים ונספחים במידה וישנם כאלו
  3. ביצוע תשלום בהתאם למכרז בו הינך מעוניין להשתתף - עבור הגשת חוברת המכרז

שימו לב*

הגשת הצעה למכרזים מותנית בביצוע התשלום כולל מע"מ.  
*יש לצרף את הקבלה על התשלום למסמכים המוגשים לתיבת המכרזים*

לפנייה למנהל המכרזים ברשות לחץ כאן

מייל מנהלת המחלקה: yafah@nahariya.muni.il

שים לב* בקשה שתתקבל ללא קבלה על התשלום לא תטופל.

פרטי המשלם:
נייד *
בחר את התשלום המבוקש:
לא נימצאו רשומות
סה"כ לתשלום:
סה"כ לתשלום לאחר ההנחות:  ₪
 
wait