הרשמה למאמאנט ליגת אימהות בכדורשת נהריה 2024 - 2023

הרשמה למאמאנט נהריה

מקום הפעילות: אולמות ספורט אבן שוהם ויצמן ,רח' רמז 21 נהריה

מיועד לאמאהות בהתאם לתקנון מאמאנט ישראל

תקופת פעילות: 30/6/2024 – 1/9/2023 

ימים ושעות פעילות כלליות: א-ה בין השעות 19:00-22:00

לכל קבוצה אימון אחת לשבוע למשך שעה וחצי {ימים ושעות יקבעו בתיאום עם הקפטניות}

- התשלום הראשון עד 15 לחודש הינו מלא 180 ₪

- מתאריך ה- 16 לחודש ועד ה- 31 התשלום הינו 120 ₪

ימים ושעות אימוני הקבוצות:  לאחר הרישום באתר, השיבוץ יתבצע בתיאום עם רכזות המאמאנט אורית / לירן 

הערה: תשלום דמי רישום חד פעמי בסך 125 ₪ וקבלת חולצה { לשלם באתר מאמאנט ישראל }

רכזות מאמאנט וקפטניות: אורית שיטרית 053-7573404, לירן מרגי 053-9863375  

טל' נוסף לבירורים:

משרד מחלקת הספורט כרמית כספי 04-9127466

פרטי הנרשם
נייד *
בחר חוג
לא נימצאו רשומות
סה"כ לתשלום: לכל התקופה לחודש
סה"כ לתשלום לאחר ההנחות:  ₪

מדיניות ביטול תשלום ורישום לחוג:

  • בכל ראשון לחודש ייגבה התשלום באמצעות כרטיס האשראי עבור החודש הנוכחי בצורה אוטומטית.
  • בכל שלב במהלך השנה ניתן לפנות בבקשה לבטל את הרישום לחוג באמצעות שליחת מייל או שיחה טלפונית.
  • הביטול ייכנס לתוקף אך ורק החל מהחודש העוקב.
  • אין החזרים עבור חלקיות החודש שהופסק, לדוגמא:  אם ביקשת לבטל את הרישום במהלך חודש אפריל וכרטיס האשראי חויב, הביטול ייכנס לתוקף החל מחודש מאי העוקב ולא ייגבה המשך תשלום.
  • לצורך ביטול הרישום לחוג יש לעדכן את רכזות מאמאנט וקפטניות: אורית שיטרית 053-7573404 לירן מרגי 053-9863375  
  • ובמקביל יש להעביר מייל לכתובת הבאה: carmitc@nahariya.muni.il הכולל את הבקשה לביטול הרישום.
 
 
wait


הצהרת על מצב בריאות

אל: עיריית נהריה

מאת:

 שם : @replace_name@

 מס' ת"ז: @replace_identify_number@

 תאריך לידה: @replace_birthday@

אני מצהיר בזאת כי:

קיימת בעיה רפואית: @replace_ind_medical_issue@

פרוט: @replace_ind_medical_issue_info@

=שים לב* במידה וישנן מגבלות רפואיות המונעות מילדך להשתתף בפעילות ספורטיבית במסגרת הליגות לכדורגל של עירוני נהריה יש לבחור באפשרות זאת בתהליך הרישום ולפרט את הבעיה טרם האישור והחתימה על טופס הצהרת בריאות, במידה ואין מגבלות רפואיות ניתן להמשיך לשלב החתימה על הטופס.

תנאים כלליים:

אישור צילום תמונות וודיאו* בחתימה על מסמך זה הנני מאשר/ת בזאת ונותנ/ת את הסכמתי לעשות שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו לצורכי קידום ופרסום ענפי הספורט של הרשות.

תאריך: @replace_today_date@   שם ההורה החותם: @replace_contact_person_name@

 

 

חתימה: