שלום,    | יציאה

הזמנה לרכישת פרוייקט השו"ת


פרטי לקוח
מספר טלפון נייד *

אני מבקש להזמין
סה"כ כמות:
סה"כ לתשלום:
סה"כ לתשלום לאחר ההנחות:  ₪

במידה והנך מעוניין לשלם בהעברה בנקאית, יש לבצע העברה להוצאת ספרים אוניברסיטת בר אילן, לבנק המזרחי 20, לסניף 414, לחשבון 299720. חובה לציין "עבור פרוייקט השות". לאחר ביצוע ההעברה יש לבחור אפשרות תשלום "מזומן"ולהשלים את ההזמנה. יש להעביר אסמכתא של ביצוע ההעברה עם מס' האסמכתא לכתובת האימייל: info@talsys.co.il - ההזמנה תטופל רק לאחר קבלת האישור במייל.

בחרו את אופן התשלום
 

wait